Kampanj - 2 gratismånader och fri upphämtning på utvalda förråd
close icon

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-24

1. Inledning

I denna integritetspolicy anges hur vi samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy gäller för de personuppgifter som du delar med oss när du bokar våra tjänster, registrerar ett användarkonto på vår hemsida samt när du kontaktar oss på något annat sätt, t.ex. med en fråga.

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Ztorage Stockholm AB, org.nr. 556982-2413, Döbelnsgatan 58, 113 52 Stockholm (”Ztorage” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

3. Hur och vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har tillhandahållit till oss vid bokning av våra tjänster(såsom namn, adress, kontaktuppgifter), när du har skapat ett konto samt när du använder våra tjänster (t.ex. IP-adresser eller loggning av användare).

För att du ska kunna använda våra tjänster behöver du tillhandahålla oss vissa personuppgifter. I annat fall kan vi i vissa fall inte vidta åtgärder som har begärts av dig och inte fullfölja vårt avtal med dig.

4. Hur och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilken slags uppgifter vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken egenskap du har kontakt med oss.

När du registrerar ett användarkonto eller gör en bokning på vår hemsida lämnar du normalt information om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall lämnar du även personnummer.

Om du har en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat ärende samlar vi in och behandlar de personuppgifter som lämnas av dig.

Normalt samlas också uppgifter om IP-adress och din användning av Ztorage hemsida in. Om du besöker vår hemsida använder vi cookies. Mer information finns i vår policy avseende detta.

5. Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken egenskap du är i kontakt med oss.

Om du är kontakt med oss i egenskap av användare/kund behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra vårt uppdrag, administrera ditt användarkonto, rikta relevanta erbjudanden till dig och den lagliga grunden för vår behandling är att kunna fullgöra vårt avtal med dig och/eller en intresseavvägning.

Vid övrig kontakt med Ztorage, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-post, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och besvara din fråga i syfte att fullgöra vårt avtal med dig och/eller med stöd av en intresseavvägning.

6. Användandet av Cookies (kakor)

För att ge dig som användare en så bra upplevelse av våra tjänster som möjligt använder vi oss av cookies. Detta används till exempel för att se vilka val och inställningar du har gjort vid tidigare besök. Cookies används även för att mäta trafiken och statistik.

På vissa av våra applikationer eller webbtjänster placerar även våra innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator. Våra tjänsteleverantörer kan även komma att lagra ditt IP-nummer i statistiksyfte. Cookies som sparas till innehållsleverantörer eller annan typ av tredjepart, inkluderar men begränsas ej till tredjeparter som Facebook, Mixpanel och Google Analytics. Dessa används för att analysera hur du som besökare eller registrerad användare i våra applikationer och webbtjänster navigerar, klickar och använder våra tjänster. Ztorage sparar cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att ge dig som användare mer relevant information, bättre användargränssnitt och funktioner som förenklar användandet. Cookies kan komma att användas både vid ett besök i våra tjänster och vid inloggning eller registrering i våra applikationer eller webbtjänster.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar Ztorage och våra innehållsleverantörer eller tredjeparter att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på våra applikationer och webbtjänster inte kommer att fungera. Är du inloggad på ditt konto kan detta komma att sparas på andra sätt än med hjälp av cookies.

Har du några frågor om cookies kan du maila oss på: hello@ztorage.se

7. Marknadsföring

Vi kan komma att skicka marknadsföring till dig via e-post. Du har rätt att när som helst motsätta dig ytterligare utskick från oss. Det gör du lättast genom att följa instruktionerna i utskicken du får från oss. Du kan även kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ned i detta dokument.

8. Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan kan Ztorage i vissa fall komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag som utför uppdrag åt Ztorage, exempelvis våra IT-leverantörer, din bank samt till våra samarbetspartners, inom och utom EU- och EES-området. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annars bedömer det som lämpligt.

Genom samarbetet med vår partner Omocom är Ztorages kunder försäkrad från dess att tjänsten startar tills dess att tjänsten avslutas. För att ställa ut och administrera en sådan försäkring behöver Omocom ta del av grundläggande uppgifter om försäkringstagaren och själva transaktionen. Uppgifter lämnas enbart vidare till Omocom om en användare blivit försäkrad.

Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådana överföringar, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang. Om Ztorage överför dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, gör vid det med stöd av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Kopia av handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas av oss efter förfrågan.

9. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

10. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

11. Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad person och medlem hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig.
Dessa är:

Information

Som medlem kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad, samt instruktioner kring hur du själv som medlem kan se dessa. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

Rättelse

Förändring av registrerade uppgifter kan alltid utföras genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Begränsning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Vi kan då stoppa all annan behandling (vilket också innebär att vi måste stoppa leveransen av våra tjänster) till dess att en korrigering har utförts eller tills det går att fastslå vad som är korrekt och inte.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.
- Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
- Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
- Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

12. Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post, direktmeddelande i mobilapplikationen eller därmed jämförligt sätt. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

13. Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till vår support på hello@ztorage.se.

Förvaringsexperter ztorage
Osäker på vad du behöver?
Prata med våra förvaringsexperter
Mån - Fre 7.30 - 16.00
Beräkna pris ring ztorage 08-410 718 00
Chat