Ztorage Logo

Information om Covid-19

Med anledning av Covid-19 vill vi informera att Ztorage har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att fortsatt leverera en tjänst av högsta kvalitét.

På Ztorage följer vi kontinuerligt Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer kring Covid-19 och anpassar vår verksamhet utifrån det. Vår verksamhet är fortsatt igång och du som kund kan få dina tillhörigheter upphämtade eller hemkörda som vanligt. Men, med anledning av den nuvarande utvecklingen, och den oro en del kan känna i samband med detta, har vi gjort följande förändringar som gäller tills vidare:

  • För allas trygghet undviker vi onödig fysisk kontakt vid leveranstillfället. Det innebär exempelvis att vår personal inte längre tar i hand vid upphämtning eller avlämning av era tillhörigheter.
  • Vår personal är utrustade med arbetshandskar och vid behov munskydd.
  • Inför varje upphämtning och hemkörning kommer vi att göra upp med kunden mer i detalj kring hur hämtning/lämning kommer att gå till. Det kan exempelvis handla om att vi i vissa fall kan hämta saker som ställts utanför lägenhetsdörren.
  • Skärpt kontroll av personal för att säkerställa att de är symptomfria. Personal som känner minsta symptom kommer att stanna hemma.
  • På Ztorage har vi noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner. Alla våra chaufförer säkerställer god handhygien genom att regelbundet tvätta händerna med tvål och varmt vatten och genom att använda handsprit. Vi har dessutom utökat våra städrutiner i leveransbilar, på våra lager och kontor.
  • Vi kommer inte att genomföra upphämtningar eller leveranser hos kunder som sitter i karantän eller har påvisad smitta. Det åligger kunden att informera Ztorage om någon i hushållet är smittad eller uppvisar symptom. Om så är fallet så hjälper vi till att boka in en ny tid för upphämtning/avlämning.
Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information:

folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på 08-410 718 00 eller [email protected]