Stockholm

Oliver -

Stockholm

Stockholm är både en kommun och den största orten i Sverige – och i länet med samma namn. Staden Stockholm är huvudstad i Sverige och här finns även länets residens.

Kommunens norra delar ligger i Uppland och söderut sträcker den sig ner i Södermanland. Staden är belägen vid nära Östersjökusten och har en omfattande arkipelag österut, genom innanhavet Mälaren, som når ända in i stadskärnan och vidare in i landet.

Det bor nära 1 miljon människor i Stockholms stad och strax under 2,4 miljoner innevånare i hela länet, det som ofta kallas för Stor-Stockholm eller Stockholmsregionen (2020). Detta gör vår stad till den, till invånarantal, största staden i de nordiska länderna.

Stockholm är svensk huvudstad och den svenska politiken på riksnivå har sedan början av 1600-talet sitt centrum i staden. Även mycket av det centrala i nationens kulturliv, medieindustri och finanscentrum utgår från staden.

Stockholms historia

Enligt den så kallade Visby-krönikan (eller Visby-Franciskanernas bok) ska Stockholm ha grundats så tidigt som 1187. På den tiden var det dock Sigtuna som var ”Swea Rikes Hufvudstad”. Vid den här tiden härjades området av krig och oroligheter, bland annat var det folk från andra sidan Östersjön, nuvarande Baltikum, som ville göra anspråk på delar av dåvarande Sverige.

Birger Jarl ska, enligt omfattande historisk efterforskning, ha varit Stockholms grundare och detta skedde år 1252. Särskilda, av kungen tilldelade privilegier som stad, så kallade ”Stadsprivilegier”, fick staden dock först 1436, alltså nästan trehundra år efter den första omnämningen i historieböckerna. Ända sedan detta år har Stockholm varit den största av Sveriges städer. På 1400-talet beboddes Stockholm av ungefär sextusen själar.

Sture-ättens uppgång och fall – från Kristian Tyrann till Stockholms Blodbad

Kalmarunionens upplösning ägde rum på historisk mark i Stockholmsområdet, närmare bestämt i Brunkeberg år 1471. Efter detta slag stod det klart att Sten-Sture d.ä. hade avgått med segern, till fördel för den del av folket som ville bli fria från det danskinfluerade unionsväldet.

Den sjunde till nionde november, år 1520, i samband med kung Kristian II:s kröning på kungliga slottet i Stockholm, utbröt det som i folkmun sedan många år har benämnts som ”Stockholms Blodbad”. Bakgrunden till dessa våldsamma händelser var delvis en ekonomisk kamp om makten inom gruv- och metallindustrin, men det förelåg även andra skäl och orsaker.

Denna historiska tragedi mynnade ut i att över åttio människor avrättades, anklagade för bland annat kätteri (dvs åsikter som strider mot vedertagna läror eller av överheten instiftad trosuppfattning). Många av de som miste livet i denna avrättningsiver var adliga och aristokrater, varav många var kända – eller misstänktes – för att ha varit anhängare till det så kallade ”Sturepartiet”, där Sten Sture d.y. varit instiftare och föregångare.

Gustav Vasas Stockholm – och Sveriges väg till regional stormakt

Gustav Vasa kröntes till kung av Sverige år 1523. Vid denna tid pågick en enorm befolkningsökning och inflyttning i och till Stockholm. Från ca sextusen innevånare på 1400-talet, till runt tiotusen i början på 1600-talet – och nära sextio tusen år 1680.

Årtalet 1634 är också väl värt att lägga på minnet, det var nämligen då som Stockholm fick bli basen för landets regering och riksdag, för både kungahuset samt rikets politiska styre och administration.

Handelsstaden Stockholm som blev nutidens nationella närlinglslivscentrum

Redan på 1300-talet var staden en betydande handelsort, övervägande inom export av malmen som bröts i gruvor längre in i landet, men även järnvaror som tillverkades av råvaran järnmalm var en viktig handelsvara. Under århundradena har Stockholm behållit sin roll som handelsstad och hjärtan i det svenska näringslivet. Idag har nära hälften av de svenska bolag med fler än tvåhundra anställda sitt säte i Stockholm.

Näringslivet i Stockholm då och nu

Stockholm har i århundraden spelat en viktig roll för både internationell handel, för sjöfarten och svensk industri. I många år, från 1919-1990, var Stockholms frihamn ett så kallat tullfritt område och utgjorde handelsplattform för både import och export av både råvaror och produkter. Industrialiseringen av Sverige kan sägas ha växt ut från storstäderna och i Stockholm började tillväxten av industrier redan från 1700-talet. Den enorma tillväxten av industrier ledde under 1800-talet till en betydande inflyttning av arbetskraft till staden och detta ledde i sin tur till trångboddhet, fattigdom, svält, sjukdomar och sociala problem som snabbt bredde ut sig. Då det politiska styret vid denna tid helt saknade den typ av social förvaltning som finns idag, så var det många människor som levde i misär i generationer. 1850 hade Stockholm 93 000 invånare, i slutet av århundradet ligger siffran på över 215 000 innevånare. I slutet på 1800-talet togs den första riktiga stadsplaneringen fram och denna gav vid handen mycket av den byggnation och stadsarkitektur vi ännu kan se i staden idag.

Majoriteten av svenska storbolag har sina säten i Stockholm eller i denna region. Nära hälften av dessa stora företag och organisationer finns etablerade här. IT-sektorn omfattar ca sjutusen företag och sysselsätter ungefär sjuttiotusen personer, centrerat kring ”Stockholms Silicon Valley”, som Kista numera kallas.

Stockholm är utan tvekan Sveriges finansiella hjärta

När det gäller finansbolag, banker och låneinstitut samt börserna så har samtliga dessa sina huvudkontor i huvudstaden. Detsamma gäller för lejonparten av de stora försäkringsbolagen.

Besöksnäringen i Stockholm – konferenser och möten för alla behov

Stockholm är en välbesökt och populär stad för konferenser, kongresser, möten och event.

Antalet internationella, tillresande deltagare på stadens många mötesevent ökar stadigt och Stockholm ligger inom topp 10 på rankingen av världens största, mest populära och deltagarrika kongressorter. Detta ger årligen runt en kvarts miljon övernattningar på några av stadens totalt ca 170 hotell, som sammanlagt kan erbjuda nattlogi för över tjugotusen gäster per natt och mötesmöjligheter för ännu fler. Det är nära 200 internationella kongresser som läggs i Stockholm varje år och dessa lockar ungefär åttiotusen internationella besökare.

Infrastruktur, läge, trafik och transporter

Huvudstaden i Sverige är landets definitiva hubb för hela infrastrukturen. Då staden är beläget mittemellan norra och södra Sverige så har det under åren utvecklats till ett nav för landets alla transportleder, såväl bilvägar, luftfart, sjötransporter och tågtrafik kan sägas utgå från – eller passera genom - Stockholm.

Hamnstaden Stockholm

Stockholm är landets största hamnstad. Läget vid Mälaren gör Stockholms hamnar till ett perfekt läge, med skyddade hamnar och bra, säkra farleder som går direkt ut i Östersjön. Det finns flera kommersiella hamnar i Stockholm med omnejd (Energihamnen, Frihamnen, Hammarbyhamnen) och även flera hamnar för passagerar- och lastbilsfärjetrafik, till exempel Stadsgården, Kapellskär och Värtahamnen. Färjetrafiken är omfattande, både skärgårdsfärjorna som går till de många olika öarna i Mälaren och även färjor till Åland, Åbo, Helsingfors, Tallin med flera orter i och på andra sidan Östersjön.

Flygplatser i Stockholm

Sveriges största flygplats, Stockholm-Arlanda, invigdes 1 april 1962. Den internationella förkortningen för denna flygplats är ARN och idag flyger man direkt härifrån till över 40 destinationer (2018). Flygplatsen, som drivs av Swedavia, sysselsatte 2020 omkring sjuttontusen personer, i verksamheter inom och omkring flygnäringen och flygplatsen. Samma år reste 6 535 000 personer till eller från Stockholm-Arlanda. Mer centralt belägen är Bromma Flygplats (BMA), där flygverksamheten främst är koncentrerad på inrikesflyg. Söderut, mellan Stockholm och Nyköping finner man Stockholm Skavsta Airport, som är den fjärde största i Sverige.

Kollektivtrafiken i Stockholm

Den kollektiva trafiken är väl utbyggd i hela Stor-Stockholm och förutom interregional tågtrafik finns ett väl fungerande tunnelbanesystem, lokala pendeltåg och även, på vissa platser, spårvagnstrafik. Kollektivtrafiken i Stockholm drivs av Stockholms Lokaltrafik, SL.

Geografi, natur och kultur

Arkipelagen Stockholms Skärgård är med sina mer än 30 000 stora och små öar, kobbar och skär en av de mest mångskiftande och natursköna i hela Europa och staden är rik på vackra, historiska byggnader och monument av olika slag. Extra känd och kanske något av stadens xxxx är Stockholms Stadshus, ritat av arkitekt Ragnar Österberg och invigt på midsommaraftonen 1923, på 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i staden. Byggnaden kröns av ett torn, som i sin tur kröns av tre gyllene kronor, vilka symboliserar Svea Rikes vapen – ”Tre Kronor”. Under hela året 1998 fick Stockholm bära en extra krona, då staden under detta år var utnämnd till ”Europas Kulturhuvudstad”, vilket hade beslutats av EU:s kulturministerråd redan 1993. Före och under detta år satsades extra mycket på både kultur, parker, uteliv, natur och andra upplevelser, infrastruktur och turistvärden som skulle bidra till att göra Stockholm till en ännu mer åtråvärd plats att bo på, pendla till eller besöka som turist.

Det finns i staden hela tre olika byggnader eller platser som står på UNESCO:s världsarvslista: Drottningholms Slott, vikingasamhället Birka och den arkitektoniskt beundrade och berömda Skogskyrkogården.

Förråd och magasinering

I Stockholm finns en stor efterfrågan på förråd och magasinering då både privatpersoner och företag flyttar med jämna mellanrum.

Turiststaden Stockholm, eller ”Nordens Venedig”

Sveriges huvudstad är ett mycket populärt turistmål, inte bara för utländska besökare utan även för infödda svenskar, som gärna spenderar tid i storstaden och tar del av dess puls, det rika kulturutbudet, känner historiens vingslag på Slottsbacken och i Gamla Stan, för att sedan ge sig ut på vattnet och uppleva vackra vyer, fina badplatser, båtliv, naturäventyr eller härliga promenader längs kultur- och naturstråk. Djurgården, till exempel, fyller utan problem flera dagar, med sitt utbud av vackra promenadstråk, muséer, caféer och kultur. Här finner man både Skansen, Gröna Lund, Vasamuséet, Prins Eugens Waldemarsudde och mycket mer.

facebooktwitterpinterestemail
Få förvaringstips och erbjudanden via mail - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!